Nasze Us?ugi

 • 1

  Pozycjonowanie sklepw internetowych

  Nawet z najlepszego sklepu internetowego nie b?dzie ?adnego zarobku, je?eli internauci nie b?d? go odwiedza?. Dlatego, aby powi?kszy? popularno?? i liczb? odwiedzin sklepu internetowego powinno si? go wypozycjonowa? i zadba? o jego w?a?ciw? reklam?.

 • 2

  Pozycjonowanie Long Tail (d?ugi ogon)

  Je?li serwis internetowy lub sklep online prowadzi sprzeda?, a obszar dzia?ania jest bardzo konkurencyjny, to wykorzystanie pozycjonowania technik? Long Tail (szerokie pozycjonowanie) mo?e przynie?? wyra?nie wi?ksz? sprzeda?, ni? jak b?dzie wypozycjonowany na jedn? czy dwie frazy o silnej konkurencji.

 • 3

  Pozycjonowanie i Marketing w Youtube

  Czy da si? zrobi? by Twj filmik sprawi? zdumiewaj?c? karier? na YouTube? Bez w?tpienia punktem wyj?cia jest niezwyk?e wideo. Niemniej jednak ludzie musz? je jako? odnale??, by zdo?ali je doceni?. Zle? to nam , my si? o to postaramy!

 • 4

  Zarz?dzanie reputacj? w wyszukiwarkach internetowych (SERM)

  Jest to kompleks przedsi?wzi?? maj?cych na celu popraw? wizerunku marki w wyszukiwarkach internetowych. ?yjemy w erze obeznanych konsumentw,ktrzy nie daj? wiary komunikatom marketingowym i wyszukuj? w?asnych ?rde? informacji zapracujemy nad idealn? reputacj? Twojej firmy w wyszukiwarkach.

 • 5

  SEO Copywriting

  To, ?e s?owa s? na wag? z?ota stwierdz? nie tylko copywriterzy, ale i pozycjonerzy strony internetowych. Z jakiego powodu? Wystarczy cho? lekko zg??bi? techniki pozycjonowania by zauwa?y? jak bardzo wa?ny jest tekst.

 • 1

  Linki sponsorowane (Kampanie Adwords)

  Prowadz?c kampanie AdWords wszyscy d??? do tego, aby wzgl?dnie najta?sze klikni?cia prowadzi?y do najwi?kszej ilo?ci konwersji ( zakup, rejestracja, wype?nienie formularza, zarejestrowania si? na list? mailingow? itp). Powodzenie kampanii AdWords podlega kilku wyznacznikom, ktre my bardzo dobrze znamy!

 • 2

  Analiza stron internetowych

  Analiza stron www umo?liwia bardzo dok?adne okre?lenie i zweryfikowanie ruchu na Twojej stronie internetowej. Za pomoc? analityki danych, dowiemy si? jakie wyra?enia w wyszukiwarce ciesz? si? najwi?kszym zainteresowaniem i z ktrych zdo?amy przekona? ju? zdefiniowanego klienta na okre?lony produkt czy us?ug?.

 • 3

  Optymalizacja stron

  Optymalizacja strony to g?wna czynno?? jakiej powinni?my podda? stron? www nim rozpoczniemy j? pozycjonowa? w wyszukiwarkach. Na skutek przedsi?wzi?ciom, ktre tworz? optymalizacj?, sprawimy, ?e strona stanie si? w wy?szym stopniu czytelna nie tylko dla wyszukiwarki google, ale rwnie? dla u?ytkownika.

 • 4

  Katalogowanie stron

  Katalogowanie stron www to jedna z technik zapewniaj?cych wy?sz? pozycj? w wyszukiwarkach. R?czne katalogowanie jest aktualnie jedn? z najwa?niejszych form pozycjonowania stron internetowych. Mimo, i? w tej chwili mamy du?o automatw lub p?automatw do katalogowania, dodawanie r?czne, ktre oferujemy, ci?gle przynosi widoczne efekty!

Nasi partnerzy :