Planowanie

 

PLANOWANIE - AUDYT

Posiadanie serwisu internetowego jest bezowocne, je?li szansa na trafienie na niego przez potencjalnego klienta jest ma?e b?d? ?adne. Seneo to firma specjalizuj?ca si? w dziedzinie biznesu elektronicznego oraz marketingu internetowego . Specjalnie dla naszych klientów tworzymy odpowiedni? strategi? prowadzenia kampanii reklamowej w Internecie. W naszej ofercie znajdziesz us?ugi zwi?zane z promocj? stron internetowych i reklam? w wyszukiwarkach.

AUDYT STRON INTERNETOWYCH

Przeprowadzanie audytu ma na celu pokazanie metody efektywnej optymalizacji witryny pod k?tem wyszukiwarek internetowych. Poznasz najistotniejsze s?owa kluczowe dla Twojego serwisu Powiemy, które z nich nale?y promowa? by przynios?y znaczny zysk. Dowiesz si? jakie s? s?abe oraz mocne strony Twojej strony internetowej.

Audyt strony internetowej to równie? porady maj?ce na celu zlikwidowanie mo?liwych b??dów i rozbie?no?ci, przez które witryna wy?wietla si? nieprawid?owo lub dzia?a zbyt wolno.Dzi?ki audytowi wile uzyskasz nie tylko Ty, ale przede wszystkim ka?dy u?ytkownik Twojej strony.

Audyt strony internetowej to :
- Analiza danych strony g?ównej i podstron
- Analiza poprawno?ci kodu ?ród?owego
- Analiza tre?ci opublikowanej na stronie g?ównej oraz podstronach
- Analiza poprawno?ci szablonu strony
- Analiza widoczno?ci strony w wyszukiwarkach internetowych
- Analiza s?ów kluczowych
- Analiza statystyk strony

Nasi partnerzy :